שתחזור בשלום

ציטוט משיר שכתבתי "שתחזור בשלום" מופיע בשלטים גדולים בבקו"ם