שירים שקטים, שירים יפים

כתבה בידיעות אחרונות בעקבות הדיסק "סמיר שוקרי וישראל דיין שרים נעמי שמר"