מכתב מנעמי שמר

בעקבות הדיסק "סמיר שוקרי וישראל דיין שרים נעמי שמר" קבלנו מכתב מנעמי שמר.