שתחזור בשלום

ציטוט משיר שכתבתי "שתחזור בשלום" מופיע בשלטים גדולים בבקו"ם

מכתב מנעמי שמר

בעקבות הדיסק "סמיר שוקרי וישראל דיין שרים נעמי שמר" קבלנו מכתב מנעמי שמר.