מחרוזת לטינו

בוא לריו(ג.בן,תרגום:י.גלעד), מסיבה של סמבה(ל.שילון,ה.ברטר), קרנבל בנח"ל(ל.נאור,י.רוזנבלום), יום
סבבה(י.רועה,ר.סלמון,עממי), ארץ טרופית יפה(ג.בן,תרגום:א.מנור), מקהלה עליזה(ל.נאור,נ.הירש), היה
כדאי(ש.חנוך).