מחרוזת שירי יוון


כנערה ממש אוצר(י.אופן,א.סאן), הכל בגלל האהבה(ד.אילת,מ.פורסוויקו), שיר השיירה(ע.מוהר,עממי),
סיגל(י.כץ,א.סאן), תני ידך לי(מ.חאג'ידאקיס,נ.גטסוס.תרגום: ת.אליגון רוז).