מחרוזת אהבה קצרה


אהבה קצרה(מ.בנאי), היה חזק(ב.שרעבי-ח.בן זאב,ב.שרעבי), מכאן(י.בשן,א.דור), בגלל הרוח(מ.שטרית,ל.שבת),
היה לי חבר היה לי אח(י.טהר לב,י.רוזנבלום).