מחרוזת דאנס ישראלי


מעלה מעלה(מ.שם אור,צ.פיק), ג'סיקה(ז.נחמה,ז.נחמה -ת. קליסקי), תותים(ז.נחמה,ז.נחמה - ת. קליסקי),
אהבה בסוף הקיץ(מ.שם אור,צ.פיק), אשליות(ד.חלפון,נ סרוסי), רכבת לילה לקהיר(א.בנאי,ש.ברכה).