מחרוזת שלמה ארצי

כמו אז(ש.ארצי), היא לא יודעת מה עובר עלי(ש.ארצי), זה מה שנשאר(ש.ארצי), ארץ חדשה(ש.ארצי),
צוותא(ש.ארצי), לא עוזב את העיר(ש.ארצי).